Може ли температурата да определя пола?

Снимка: Pixabay

Полът на хората до голяма степен се контролира от X и Y полови хромозоми. При много влечуги и риби, обаче, полът се влияе от това колко топли или студени са яйцата преди излюпването. Какъв може да бъде животът за хората, ако полът сe влияе от температурата?

Фактът, че е възможно да се контролира пола на животните с помощта на топлината или студа, е открит за пръв път при дъждовния гущер агама през 1966 г. от френския зоолог Маделин Шарние от университета в Дакар в Сенегал, пишеlivescience.com. Тя открива, че излюпващите се индивиди яйца, съхранявани при по-ниски температури, са женски, докато тези, които се развиват при по-високи температури, са мъжки.

Оттогава учените са открили и други модели на температурно зависимо определяне на пола. Например, при хавайската зелена морска костенурка женските се появяват, ако се инкубират над определена температура, а мъжките, ако са под тази температура, и ако температурите в гнездата варират между тези крайности, се наблюдава комбинация от мъжки и женски. За разлика от тях, при американския алигатор, женските се развиват при екстремни горещини и студове, а мъжките от междинни температури.

Температурата контролира определянето на пола при всички крокодили, повечето костенурки, много риби и някои гущери, според учените. В рамките на определен период от време по време на ембрионалното развитие на тези животни топлината или студът могат да повлияят на производството на полови хормони, което от своя страна може да повлияе на съдбата на излюпеното поколение.

Една от причините за температурно зависимото определяне на пола е ензим, известен като ароматаза, който може да превърне мъжките полови хормони в женски. При животни като червенокошата костенурка, топлината по време на определен етап на развитие може да увеличи нивата на този ензим, което води до появата на повече женски.

Малко вероятно при хората?

„Зависимото от температурата определяне на пола при хората не е много вероятно, тъй като ще ви трябват най-малко две различни телесни температури – една, която би задействала развитието на женските, и друга, която би задействала развитието на мъжките“, споделят учени. „Но човешкото тяло винаги е с 37 градуса по Целзий

За да съществува температурна зависимост при определяне на пола при хората, учените предполагат, че по някакъв начин ние стрябва да станем неспособни да контролираме телесната си температура или вместо живородени да полагаме някак си яйца като птицечовката.

И така, как може да изглежда човечеството, ако температурата може да определи пола на нашето потомство? Най-важната последица вероятно ще бъде, че тогава родителите ще бъдат способни да решат какъв пол да са децата им.

Един от големите рискове е възможността за голям дисбаланс между половете в едно общество.

Много хора харесват възможността да определят пола на децата си. За съжаление, на много места на тази планета предпочитаният пол би бил мъжкия. Така че, ако хората биха могли да определят пола на своето потомство, използвайки несложна техника, като промяна на телесната температура през определена седмица по време на бременността, това би създало много общества, които са предимно мъжки.

Това би било проблем.

Знаем, че излишъкът от един специфичен пол при възрастни популации създава небалансирано общество, което е свързано с повишено насилие, повече сексуални конфликти, защото за един пол не е лесно да си намери партньор, по-малко родителски грижи и т.н. С други думи, по-малко хармонично общество.

Човек би могъл да си представи, че правителствата могат да се намесят, за да гарантират, че един пол не е прекалено облагодетелстван. Въпреки това, тогава можем да започнем да спекулираме с това какво може да се случи, ако изборът на пол не зависи от родителите – какви сили биха могли да заинтересуват държавата да изкриви съотношението на половете по един или друг начин.