Stolica.bg

Pixabay

Понякога младите родители подценяват сериозността на първия етап на захранване, разчитайки на опита на роднини, които "някак са отгледали децата ...

Pixabay

Когато дойде време да запознаете бебето с други храни, освен майчиното или адаптираното мляко, родителите се изправят пред въпроса кой ...