Емоционалната интелигентност на детето: защо е необходима и как да я развием

pixabay

В света на съвременната психология темата за развитието на емоционалната интелигентност става все по-актуална и значима, особено когато става дума за деца и юноши. Емоционалната интелигентност, способността да разпознавате, разбирате и управлявате емоциите си, играе ключова роля за формирането на успешна и щастлива личност.

 

Какво е емоционална интелигентност

Емоционалната интелигентност е способността да разбирате и управлявате собствените си емоции, както и емоциите на другите.

Защо емоционалната интелигентност е толкова важна за децата и юношите

Развитието на емоционална интелигентност играе решаваща роля за създаването на успешни възрастни и ето защо.

 1. Способността за саморегулиране. Децата, които имат добра саморегулация, учат по-добре и се справят със стреса. Това е умение, което несъмнено ще им бъде полезно в зряла възраст.
 2. Развитие на здрави взаимоотношения. Емпатията и социалните умения помагат на децата по-лесно да се свързват с другите, да изграждат качествени взаимоотношения и да разрешават конфликти.
 3. Успех в обучението и кариерата. Способността да управлявате емоциите ви позволява да се концентрирате по-добре върху задачите и по-ефективно да решавате проблеми и да постигате целите си, което от своя страна се отразява на образователните и професионалните постижения.

Съвети за родители: Пътят към развитието на емоционална интелигентност

Практиките на НЛП (невролингвистично програмиране), спортната психология и комуникационните партньорски технологии (КПТ) могат да бъдат ефективен инструмент в развитието на емоционалната интелигентност при деца и юноши.

Ето някои практически упражнения, които можете да правите с децата си в ежедневието. Те са прости и много ефективни.

 

 1. Учете децата да осъзнават емоциите си.
 • НЛП упражнение: “Кръг на съзнанието”. Помолете детето си да визуализира въображаем кръг, съдържащ неговите емоции. Попитайте какви емоции присъстват в този кръг и защо.

 

 1. Развийте умения за саморегулация.
 • Спортна психология: „Релаксиращ тренинг”. Научете децата да използват техники за релаксация като дълбоко дишане и броене на 4 вдишвания, за да намалят стреса и безпокойството.

 

 1. Учете децата на емпатия и разбиране на емоциите на другите.
 • CBT: „Да играеш ролята на друг.“ Научете ги да се поставят на мястото на другия и да помислят как биха се чувствали в дадена ситуация.

 

 1. Практикувайте конструктивно разрешаване на конфликти.
 • НЛП: „Играе ролята на медиатор“. Насърчавайте детето си да участва в ситуации за разрешаване на конфликти между приятели или членове на семейството, като им помагате да намират компромиси. Можете да разрешите конфликт у дома, например в училище, на който са били свидетели.

 

 1. Помогнете на децата да си поставят SMART цели.
 • Спортна психология: „Планиране на постиженията”. Научете ги да си поставят цели, които са конкретни, измерими, постижими, смислени и ограничени във времето. Това ще им помогне да управляват по-добре емоциите си, докато постигат успех. Целите трябва да бъдат краткосрочни (ден) и дългосрочни (месец, година).

 

 1. Използвайте методи за закотвяне на положителни емоции.
 • НЛП: „Котва на положителните емоции”. Научете децата си да свързват определени жестове или мисли с положителни емоции, за да могат да ги предизвикват, когато е необходимо.

 

В допълнение към упражненията, децата и юношите се нуждаят от подкрепата и чувството за ценност, които само родителските фигури могат да осигурят.

 

Ако родителите преди това са увредили чувството за собствено достойнство на детето си чрез лошо родителство, те могат да започнат да го възстановяват сами или с помощта на психолог. Откритият и подкрепящ диалог с вашето дете и активното участие в живота му също могат да играят важна роля за възстановяване на самочувствието и чувството за собствено достойнство.

 

Какво можеш да направиш

 1. Насърчавайте децата да задават въпроси и да водят дискусии. Подчертайте, че всеки въпрос е възможност да научите повече за света.
 2. Подчертайте техните усилия и постижения. Колкото и малки да изглеждат, придайте им смисъл.
 3. Изслушвайте ги, когато искат да споделят своите чувства и мисли. Практикувайте емпатия, като показвате разбиране и уважение към техните чувства.
 4. Научете ги да обмислят своите силни страни и как биха могли да развият своите умения и качества.

Така че развитието на емоционалната интелигентност при децата и юношите е неразделна част от бъдещия им успех и благополучие.

Родителите, използвайки НЛП, спортна психология и CBT техники, могат активно да взаимодействат с децата и да им помогнат да научат ценни умения за управление на емоциите си.

Тези умения ще направят огромна разлика в тяхното бъдеще, помагайки им да станат щастливи, успешни и уверени възрастни.