Тайната за отглеждане на деца с висока емоционална интелигентност

Снимка: Pixabay

Ако искате детето ви да бъде успешно и щастливо, по-малко се притеснявайте за неговото IQ и поставете по-голям акцент върху емоционалната му интелигентност.

Всички родители искат да видят децата си успешни и реализирани в живота. Ето защо се стремим децата да учат усърдно в училище и да усвояват ценни умения и знания. Като се има предвид това, изследванията показват, че може би трябва да се съсредоточим повече върху развитието на емоционалната интелигентност, а не само върху неговото IQ.

Емоционалната интелигентност е не само по-лесна за усъвършенстване от вродената интелигентност, но и създава невероятни възможности за потигане на кариерен успех. Според изследванията, развитата емоционална интелигентност ви позволява да очаквате по-високо заплащане за положенив труд. Изследователите също вярват, че емоционалните умения са по-важни от умствените способности за успешна работа в екип, смятат от cluber.com.

Семейният терапевт Лайла Стоун предлага няколко прости, но практични начина, с помощта на които родителите могат да помогнат на децата си да развият емоционалната си интелигентност.

Стоун отбелязва, че съществуват три начина, с помощта на които родителите се опитват да се справят с негативните емоции на собствените си деца. Някои, правилно или не толкова, подтикват децата си да потискат тъгата и гнева (момчетата често изпитват първите, момичетата вторите). Други моделират агресията, като налагат авторитарни правила и въвеждат строги наказания за поведение, което прекрачва допустимите граници. И накрая, има родители, които учат децата да изразяват негативните емоции, като говорят за тях.

Как работят тези три подхода в дългосрочен план?

Стоун обяснява, че като възрастни ние продължаваме да следваме поведението, на което са ни учили като деца. По този начин децата, които се научават да потискат негативните чувства, стават възрастни, които ще давят неприятните преживявания в алкохол, работохолизъм и др. Деца, израснали в авторитарна среда, години по-късно, също ще решават проблемите си с помощта на авторитарни методи.

Според Стоун, тайната на отглеждането на деца, които разбират и съпреживяват другите, е да се даде възможност на децата да разберат и изразят собствените си емоции. Слушането и чуването на вашето дете да говори за разочарование или страх, което е изпитвало, постепенно ще го научи как да се справи с емоционалната болка, като я сподели с любим човек, терапевт или дори просто напише чувствата си в дневник. По-важното е, че вашето малко дете ще разбере, че най-добрият начин да реагирате на негативните емоции на другите е да разберете и да съпреживеете техните емоции.

Най-добрият съвет на Стоун е следният: Когато детето е наранено емоционално, не се опитвайте бързо да го успокоите или да потискате болката му. По-добре, както казват сега, „прегърнете“ тази негативна емоция, помолете го да разкажете за нея и просто слушайте историята на вашето дете.

Като проявявате търпение и помагате да се справи с най-неприятните емоции, вие научавате детето да разпознава и да се справят не само със собствените си преживявания, но и с преживяванията на другите.

Да правите това конструктивно, това е демонстриране на емоционална интелигентност и редица проучвания показват, че тези умения не само ще направят децата ви по-емоционално уравновесени и по-щастливи – те ще им помогнат и да станат по-успешни хора.